Vizyonumuz

Eğitim ve sağlık alanlarında, uluslararası standartlarda bilgi ve hizmet üretecek kurumlar oluşturmak, organizasyon ve faaliyetler gerçekleştirmek ve ülkemizin üstün donanımla yetişmiş, ufku geniş, nitelikli insan kaynaklarının zenginleşmesine katkıda bulunmaktır.

Misyonumuz

Toplumsal sorun ve önceliklere duyarlı, aklı ve bilimselliği yaşam tarzı haline getirmiş, çağdaş bilgi ve teknolojiyi özümsemiş olan ve bunları kullanan kişileri özgürlük ve özerklik ortamı içinde yetiştirmek, toplumumuzun ihtiyacı olan bilgiyi üreterek ve uygulayarak tüm insanlığın yararına sunmaktır.

Kurucu/Başkan

Dr. Fahrettin KOCA

Vakıf Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Naci KARACAOĞLAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Özer KOCA

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Zeki AĞRALI

Genel Sekreter

Doç. Dr. Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZSÜTÇÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

X